Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина

Договірно-правова база між Україною та Німеччиною

Договірно-правова база відносин між Україною і ФРН складається сьогодні із 83 документів міжнародно-правового характеру, 43 з яких укладені на міждержавному та міжурядовому рівнях.

Першим політичним документом двостороннього волевиявлення стала Спільна декларація про основи відносин між Україною та Федеративною Республікою Німеччина, підписана в Києві 9 червня 1993 року тодішнім Президентом України Леонідом Кравчуком та Федеральним Канцлером Німеччини Гельмутом Колем.

Наразі триває підготовка до підписання низки нових двосторонніх документів, зокрема міждержавної Угоди про соціальне забезпечення, Протоколу про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування міжурядової тощо.

Більшість договірно-правової бази двосторонніх відносин складається з угод, домовленостей та програм співробітництва, укладених на міжвідомчому рівні.

Сучасні українсько-німецькі відносини базуються та розвиваються на потужному правовому фундаменті, найважливішими документами якого є:

- Угода про судноплавство на внутрішніх водних шляхах від 14.07.1992

- Угода про культурне співробітництво від 15.02.1993

- Угода про необмежену свободу пересування від 15.02.1993

- Угода про співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища від 10.06.1993

- Договір про розвиток широкомасштабного співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки і техніки від 10.06.1993

- Угода про морське судноплавство від 10.06.1993

- Угода про міжнародне автомобільне сполучення від 10.06.1993

- Угода з питань, що становлять взаємний інтерес у зв’язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним захистом від 10.06.1993

- Угода про направлення німецьких викладачів у навчальні заклади України 10.06.1993

- Угода про повітряне сполучення від 10.06.1993

- Угода про співробітництво в сфері молодіжної політики від 27.08.1993

- Угода про співробітництво у розв’язанні проблем ліквідації ядерних озброєнь від 24.03.1994

- Угода про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно від 03.07.1995

- Угода про догляд за могилами загиблих воїнів в Україні та ФРН від 29.05.1996

- Рамкова Угода про консультування і технічне співробітництво від 29.05.1996

- Угода про взаємний захист таємної інформації від 29.05.1998

- Угода між Міністерством аграрної політики України та Федеральним міністерством з питань захисту прав споживачів, продовольства та сільського господарства ФРН від 19.01.2001

- Міжурядова угода про фінансове співробітництво від 20.02.2004

- Угода про співробітництво у галузі ветеринарії від 20.02.2004

- Угода про співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими тяжкими злочинами від 30.08.2010

- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво від 30.12.2011

- Спільна заява про продовження співробітництва щодо перепідготовки кадрів для сфери підприємництва України між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина від 23.05.2013.