Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина

, Київ 06:08

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Німеччиною

ПОТОЧНИЙ СТАН ДВОСТОРОННЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ФРН

 

У 2016 р. двостороння торгівля товарами та послугами між Україною та Німеччиною уперше за останні три роки змінила негативну тенденцію розвитку, зрісши на 4,1% відносно 2015 року і досягши більше ніж 6,5 млрд.дол.США. Слід зазначити, що позитивний тренд відбувався протягом всього року на фоні поступового уповільнення динаміки падіння (з -9% у першому кварталі до -0,4% у третьому кварталі), яка повністю перейшла у зону стабільного зростання лише у четвертому кварталі 2016 р.

Експорт товарів і послуг за цей рік зріс на 6,9% до 1,9 млрд.дол.США, імпорт – на 3,0% до близько 4,6 млрд.дол.США.

Негативне сальдо двосторонньої торгівлі зберегло негативне значення, зрісши відносно 2015 року на майже 13 млн.дол.США до 2,7 млрд. дол. США.

Показники двосторонньої торгівлі товарами та послугами

за даними Держстату України (млн. дол .США)

 

2015

2016

+/-, млн. дол. США

+/-, %

Товарообіг

6294,6

6554,7

260,1

4,1

Експорт

1779,9

1903,5

123,6

6,9

Імпорт

4514,7

4651,2

136,4

3,0

Сальдо

-2734,9

-2747,7

-12,8

 

 

Протягом 2016 року товарооборот між Україною та ФРН зріс на 8,2%, склавши більше 5,7 млрд.дол.США, при цьому експорт товарів зріс на 7,2% до рівня 1,4 млрд.дол.США, імпорт, відповідно, на 8,6% до 4,3 млрд. дол. США. Сальдо двосторонньої торгівлі товарами зберігає від’ємне значення і склало майже 2,9 млрд. дол. США.

Показники двосторонньої торгівлі товарами

за даними Держстату України (млн. дол .США)

 

2015

2016

+/-, млн. дол. США

+/-, %

Товарообіг

5304,7

5742,3

437,6

8,2

Експорт

1328,1

1423,7

95,6

7,2

Імпорт

3976,6

4318,6

342,0

8,6

Сальдо

-2648,6

-2895,0

-246,4

 

 

Довідково: відновлення позитивної динаміки стало можливим завдяки випереджальним темпам розвитку імпорту, який протягом року у порівнянні квартал до попереднього кварталу мав наступну динаміку: -10,9%, -0,5%, +24,0%, +11,5%. Це свідчить про відновлення купівельної спроможності вітчизняного ринку, що стверджує також тезу щодо взаємних переваг від ЗВТ з ЄС, водночас побічним негативним наслідком мало зростання від’ємного балансу торгівлі не на користь України.

Статистичні дані німецької сторони також засвідчили позитивну тенденції: товарообіг зріс на 13,5% до приблизно 6,0 млрд.дол.США, експорт українських товарів зріс на 6,2% с клав майже 2,0 млрд.дол.США, імпорт, відповідно, на 17,4% до 4,0 млрд.дол.США.

 

Протягом 2016 року переважна більшість товарних поставок (питома вага яких склала 85% у структурі експорту) мала позитивну динаміку розвитку. До них увійшли наступні групи товарів:

-           машинобудування                +7% (питома вага 30,5%);

-           агропромислові вироби       +24% (питома вага 16,4%);

-           текстильна продукція           +8% (питома вага 14,1%);

-           мінеральна сировина            +13% (питома вага 7,6%).

-           деревина і вироби                 +13% (питома вага 6,1%);

-           хімічна промисловість          +10% (питома вага 4,2%);

-           меблі                                      +38% (питома вага 2,7%)

-           прилади та апарати оптичні +56% (питома вага 0,9%).

-           полімерні матеріали             +39% (питома вага 1,0%)

-           маса з деревини, папір                   +36% (питома вага 0,8%)

-           взуття та головні убори                 +18% (питома вага 0,1%)

Натомість по інших товарних групах відбулося скорочення обсягів, у т.ч.:

-           недорогоцінні метали          -24% (питома вага 11,7%);

-           транспортні засоби               -53% (питома вага 1,2%)

Серед товарів агропромислового комплексу суттєво зросли поставки: насіння олійних культур (у 4,5 рази), м’ясних виробів (у 1,7 рази), цукру та кондитерських виробів (у 1,5 рази), молочних виробів та меду (+18%). Натомість поставки зернових культур скоротилися майже у двічі.

У структурі імпорту товарів з ФРН до України зростаючу динаміку мали наступні види товарів:

-           товари машинобудування    +32 % (питома вага 24,4%);

-           хімічна промисловість          +17% (питома вага 18,2%);

-           транспортні засоби               +70% (питома вага 12,6%);

-           полімерні матеріали             +11% (питома вага 8,0%);

-           продукція АПК                     +14% (питома вага 7,7%).

 

У сфері послуг у 2016 р. обсяг двосторонньої торгівлі скоротився на 18% і склав близько 810 млн. дол. США.

Експорт послуг з України до ФРН зріс на 6% до 480 млн.дол.США, імпорт скоротився на 38% до 330 млн.дол.США. Сальдо у торгівлі послугами зберігає позитивне значення і складає 150 млн.дол.США, що дозволяє частково компенсувати негативне сальдо торгівлі товарами.

Показники двосторонньої торгівлі послугами

за даними Держкомстату України (млн. дол .США)

 

2015

2016

+/-, млн. дол. США

+/-, %

Товарообіг

989,9

812,4

-177,5

-17,9

Експорт

451,8

479,8

28,0

6,2

Імпорт

538,1

332,5

-205,6

-38,2

Сальдо

-86,3

147,3

233,6

 

 

листопад 2016                                                  Посольство України у ФРН


ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ФРН

 

У 2015 році Німеччина змістилася за обсягом інвестицій з другого на третє місце, поступившись лідерством Кіпру та Нідерландам. У 2016 р. тенденція до зменшення капіталу кардинально змінилася, що свідчить про повернення довіри у німецьких інвесторів. Станом на 01.10.2016 р. кумулятивний обсяг інвестицій з ФРН склав 5,4 млрд. дол. США, що становить 12% від загального обсягу надходження іноземного капіталу в економіку України. Протягом першого півріччя обсяг інвестицій з ФРН збільшився на 32 млн.дол.США.

 

Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій з Німеччини

в економіку України

                                                                                                  (млн.дол.США)

Станом на:

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.10.16

Обсяг

інвестицій

6393

6602

7083

7392

6121

6202

5685

5414

5446

Динаміка

+475

+209

+481

+341

-1271

+81

-517

-271

+32

У % до заг. обсягу

17,9

16,5

15,8

14,9

11,6

11,0

12,5

12,5

12,1

 

Станом на 01.10.2016 найбільші обсяги інвестицій з ФРН залучено у наступні види економічної діяльності:

  • промисловість – 4,8 млрд. дол. США у т.ч. металургійне виробництво – 4,3 млрд. дол. США
  • виробництво гумових виробів – 243 млн. дол. США
  • оптова та роздрібна торгівля – 245 млн. дол. США

За даними Держстату на території України зареєстровано близько 4 тис. підприємств з уставним капіталом, залученим з ФРН.

 

 

Прямі інвестиції з України до ФРН

Українськими підприємствами інвестувано в економіку Німеччини 2,38 млн.дол.США. Близько 50 % українських інвестицій спрямовано до промисловості Німеччини.

 

лютий 2017                                                       Посольство України у ФРН