Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина

Київ 21:32

Договірно-правова база між Україною та Німеччиною

Договірно-правова база відносин між Україною і ФРН складається сьогодні з 89 документів міжнародно-правового характеру, 43 з яких укладені на міждержавному та міжурядовому рівнях.

Першим політичним документом двостороннього волевиявлення стала Спільна декларація про основи відносин між Україною та Федеративною Республікою Німеччина, підписана в Києві 9 червня 1993 року тодішнім Президентом України Леонідом Кравчуком та Федеральним Канцлером Німеччини Гельмутом Колем.

Більшість договірно-правової бази двосторонніх відносин складається з угод, домовленостей та програм співробітництва, укладених на міжвідомчому рівні.

Сучасні українсько-німецькі відносини базуються та розвиваються на потужному правовому фундаменті, найважливішими документами якого є:

І. Чинні нормативно-правові документи українсько-німецького співробітництва:

 

-          Угода про судноплавство на внутрішніх водних шляхах від 14.07.1992;

-          Угода про культурне співробітництво від 15.02.1993;

-          Угода про необмежену свободу пересування від 15.02.1993

-          Спільна декларація про основи відносин між Україною та ФРН від 09.06.1993;

-          Угода про співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища від 10.06.1993

-          Договір про розвиток широкомасштабного співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки і техніки від 10.06.1993;

-          Угода про морське судноплавство від 10.06.1993;

-          Угода про міжнародне автомобільне сполучення від 10.06.1993;

-          Угода з питань, що становлять взаємний інтерес у зв’язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним захистом від 10.06.1993;

-          Угода про направлення німецьких викладачів у навчальні заклади України 10.06.1993;

-          Угода про повітряне сполучення від 10.06.1993;

-          Угода про співробітництво в сфері молодіжної політики від 27.08.1993;

-          Договір між Україною та ФРН про розвиток широкомасштабного співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки і техніки від 05.11.1993;

-          Угода про співробітництво у розв’язанні проблем ліквідації ядерних озброєнь від 24.03.1994

-          Угода між Урядом України і Урядом ФРН про сприяння здійсненню та взаємний захист інвестицій від   
           29.06.1996;

-          Угода про догляд за могилами загиблих воїнів в Україні та ФРН від 29.05.1996;

-          Рамкова Угода про консультування і технічне співробітництво від 29.05.1996;

-          Угода між Україною і ФРН про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і майно від 04.10.1996;

-          Угода про взаємний захист таємної інформації від 29.05.1998;

-          Додаткова Угода до Рамкової угоди від 29 травня 1996 р. між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування та технічне         співробітництво (1998).

-          Угода між Міністерством аграрної політики України та Федеральним міністерством з питань захисту прав споживачів, продовольства та сільського господарства     ФРН від 19.01.2001;

-          Міжурядова угода про фінансове співробітництво від 20.02.2004;

-          Угода про співробітництво у галузі ветеринарії від 20.02.2004;

-          Угода про співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими тяжкими злочинами від 30.08.2010;

-          Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво від 30.12.2011;

-          Спільна заява про продовження співробітництва щодо перепідготовки кадрів для сфери підприємництва України між Урядом України та Урядом Федеративної     Республіки Німеччина від 23.05.2013 (термін дії продовжено до 2019 р.)

-          Меморандум між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про впровадження проекту «Енергоефективність у громадах» від 06.02.2014;

-          Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року, Муніципальна   програма захисту клімату ІІ (проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія І») від 06.02.2015;

-          Меморандум про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500   млн. євро від 01.04.2015;

-          Рамкова угода про надання індивідуальних кредитів між Кабінетом Міністрів України та Кредитною установою для відбудови, Франкфурт-на-Майні (KfW) для   німецької Схеми гарантій щодо незв’язаного фінансового кредиту (UFK) для України від 10.04.2015; 

-          Фінансова угода між Кабінетом Міністрів України та Кредитною установою для відбудови Франкфурт-на-Майні (KfW) на суму 14 млн. євро для проекту «Підтримка   природно-заповідних територій в Україні» від 10.04.2015

-          Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палат від 23.10.2015

-          Мирова Угода між Міністерством юстиції України та Федеральним міністерством економіки і енергетики Німеччини щодо врегулювання спору з відшкодування   компенсації по інвестиційних гарантіях компанії «Gebr. SandersGmbH&Co. KG» від 23.10.2015

-          Державна гарантійна угода про надання кредиту ЄБРР в обсязі 300 млн.дол. США для фінансування закупівлі газу компанією НАК «Нафтогаз України» від   23.10.2015

-          Індивідуальна кредитна угода між Кабінетом Міністрів України та Кредитною установою для відбудови Франкфурт-на-Майні (KfW) за проектом «Реконструкція   підстанцій у східній частині України» від 10.10.2016

-          Спільна заява про подальше співробітництво щодо підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва України між Урядом України та   Урядом Федеративної Республіки Німеччина від 20.07.2017 

-          Міжурядова Угода про працевлаштування членів сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ (2018).

-          Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ   (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW) (укладено 2018р., ратифіковано 2019р.).

-          Угода між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення (2018).

-          Спільна міжвідомча заява Міністерства аграрної політики та продовольства України та Федерального міністерства продовольства та агрокультури Німеччини про   продовження проекту «Консультування України щодо аграрної торгівлі в рамках DCFTA» (2018).